Bibliografía e recursos- VVAA; As mulleres na Historia. Xerais. Vigo, 1997.- LLINARES GARCÍA, MAR; Historia das mulleres en Galicia. Prehistoria e Historia antiga. Xunta de Galicia - Nigratrea. 2010.

- CHAO REGO, X; A muller, que cale! Raíces do antifeminismo. TreCtres, 2004.

- PALLARES MÉNDEZ, Mª CARMEN; A vida das mulleres na Galicia Medieval 1100 – 1500. Santiago de Compostela, 1993.

- MARIÑO FERRO, X. R.; Antropoloxía de Galicia. Xerais, 2000.
 
- R. CUBA, X.; REIGOSA, A.; MIRANDA, X.; Diccionario dos seres míticos galegos. Xerais, 2006.

- POSADAS, CARMEN & COURGEON SOPHIE; A la sombra de Lilith. Planeta, 2004.

- ARMSTRONG, KAREN; Breve historia del mito. Salamandra.

- GRUPO O TRÍCOLE; Un pouquiño de tradición oral de Sober.

- VÁZQUEZ SAAVEDRA, MERCEDES; María Mariño. Do mar de Noia á Serra do Courel. 2007.

- REI CASTELAO, OFELIA e RIAL GARCÍA, SERRANA; Historia de las mujeres en Galicia. Nigratrea. Vigo, 2009.

- MOURE, TERESA; A palabra das fillas de Eva. Galaxia. Vigo, 2004.

- LÓPEZ CARREIRA, ANSELMO e LÓPEZ PATO, SABELA; Da Terra de Lemos ao Reino de Galicia. Xunta de Galicia, 2009.

- Álbum de mulleres: http://www.culturagalega.org/album

- http://www.galiciaencantada.com

Sem comentários:

Enviar um comentário