MULLERES CREADORAS

Xa advertía Cristine de Pizan a inicios do século XV que se non había tantas mulleres artistas coma homes non era por inferior condición, senon porque a elas non as enviaban á escola.
Aínda así, foron moitas as mulleres creadoras ao longo da Historia, silenciadas por un relato historiográfico patriarcal.
 * Acceder ás fotos aquí.