INDUSTRIA E LIBERDADES


O proceso de industrialización vivido no mundo dende o século XVIII foi incorporando ás mulleres ao traballo asalariado, sempre en condicións inferiores aos varóns; e aínda hoxe. 
A II República española, etapa culminante do proceso industrializador no Estado español no primeiro terzo do século XX, foi un momento de avances reais para as mulleres, tronzados polo réxime fascista que durante corenta anos as considerou menores de idade.
* Acceder ás fotos aquí.