NA MARXINALIDADE DO PODER

Dentro da esfera do poder as mulleres foron tamén subalternas e sufriron a opresión.
Non obstante, unha visión sen paternalismos permite ver o poder real e influencia en campos especificamente masculinos acadada por certas mulleres, ocultadas pola historiografía. Así, o poder territorial das abadesas medievais, coma as de Lobios, Pesqueiras ou Eiré, nestas terras de viño e mosteiros, ou as mulleres da Casa dos Castro.
* Acceder ás fotos aquí.

 Inés de Castro.
Século XIV. Filla ilexítima de Pedro Fernández de Castro, Conde de Lemos.